2020-09-25

Externa nyheter

Nära hälften känner ansvar för energiomställningen

45 procent av svenskarna känner ett eget ansvar för energiomställningen. Det visar en ny undersökning som Sifo gjort, på beställning av Svensk Solenergi. Samma undersökning visar också att ännu fler (64 procent) tror att solenergi kommer att spela en viktig roll i Sveriges framtida energiförsörjning. Men undersökningen visar också att mer än var tredje person upplever att processen att skaffa en solenergianläggning, inklusive att söka ekonomiskt stöd, är för komplicerad.

Läs artikeln från ETC El.