2012-04-23

Externa nyheter

Närboende positiva till havsbaserad vindkraft

En SIFO-undersökning visar att en majoritet av de boende längs Falkenbergskusten ställer sig positiva till en planerad vindkraftspark till havs.

Läs hela