2013-04-15

Externa nyheter

Näringsdepartementets vårbudget

Två gånger per år redovisar regeringen sin inriktning för finanspolitiken samt föreslår hur statens pengar ska användas: på våren i form av en ekonomisk vårproposition och på hösten i form av en budgetproposition som är mer detaljerad med förslag över statens budget för det kommande året. Två gånger per år lämnar regeringen också en ändringsbudget som innehåller förslag till förändringar i statens budget för innevarande år.

Läs hela