2019-01-08

Externa nyheter

Näringslivet kämpar för klimatstöden

NOLLUTSLÄPP. Nio industribranscher vill bland annat behålla och utveckla Klimatklivet, samt tredubbla Industriklivet. Men frågan är om önskemålen kommer att hörsammas av politiken?

Hittills har mer än 350 aktörer anslutit sig till Fossilfritt Sverige, ett regeringsinitiativ vars mål är att samla så många som möjligt bakom arbetet att göra landet fossiloberoende senast år 2045. Arbetet har exempelvis lett fram till tio färdplaner, där förutsättningarna för allt från stål- till flygindustrin att nå nollutsläpp målas upp.

Men branscherna utlovar inte att göra detta ensidigt, utan kräver också förändrade politiska förutsättningar. Nio industribranscher ställde sig förra veckan gemensamt bakom en kravlista till nästa regering.

De nio punkterna som branscherna har enats om innehåller bland annat krav på att en elektrifieringsstrategi tas fram för att säkerställa utökad produktion av fossilfri el, men också ett tredubblat industrikliv, mer förutsägbara tillståndsprocesser och åtgärder liknande garantipriser, för att minska riskerna vid större omställningar av sektorer.

– Dessa branscher står för 30 procent av de svenska utsläppen. Om politiken levererar på de här punkterna så kan nog också branscherna kunna lova att uppnå sina utsläppsminskningar. Det här är ju ett kontrakt mellan stat och näringsliv, kan man säga, säger samordnaren för Fossilfritt Sverige, Svante Axelsson, till Altinget.

Läs hela artikeln hos Altinget.