2019-04-08

Externa nyheter

Näringslivsledarna: Junckers klimatförslag måste bli lag

DEBATT. I maj fattar EU beslut om unionens långsiktiga klimatstrategi. Visionen att EU ska vara klimatneutralt år 2050 bör göras till lag, med precisa utsläppsmål till 2030, 2040 och 2050 – det budskapet vill vi att regeringen driver de kommande månaderna, skriver elva näringslivsledare inom ramen för Hagainitiativet. 

I slutet av mars träffades EU-ländernas ledare i Europeiska rådet för att diskutera unionens långsiktiga klimatstrategi. De lyckades inte enas om en tidplan för när det ska vara nollutsläpp i EU.

Detta är inte i linje med vad näringslivet behöver. Stora delar av det nordiska näringslivet har ställt sig bakom ett upprop för nollutsläpp i EU till 2050, och skarpare målsättningar till 2030 och 2040, samt en koldioxidbudget för unionen. Att flera EU-länder inte kunde ställa sig bakom EU-kommissionens förslag till långsiktig klimatstrategi visar att de inte förstått vad som ger näringslivet konkurrenskraft…

Läs hela inlägget i Di-debatt.