2017-11-23

Externa nyheter

Nästa steg i Energiöverenskommelsen – slopade anslutningsavgifter för havsbaserad vindkraft

Regeringen har beslutat att ge Energimyndigheten i uppdrag att ta fram förslag på hur avgifterna för anslutning till stamnätet för el för vindkraftparker till havs kan avskaffas.

Sverige har goda förutsättningar för vindkraft, både på land och till havs. Att ta bort anslutningsavgifterna ger bättre förutsättningar för att den havsbaserade vindkraften kan byggas ut, vilket i sin tur ger fördelar för elsystemet i stort.

Läs mer här.