2017-05-09

Externa nyheter

Nästan inga vindkraftsinvesteringar första kvartalet

Svensk Vindenergi har tagit fram ny statistik och fått fram en prognos, som visade att under första kvartalet 2017 beställdes endast ett nytt vindkraftverk. Förklaringen, enligt dem, är den stora osäkerhet som rådde på marknaden under början av året och låg ersättningsnivå i elcertifikatsystemet.

Läs mer här.