2011-11-14

Externa nyheter

Naturliga krafter ger el åt El Hierro

Kanarieöarna får världens första ö som blir helt självförsörjande på förnybar energi. Med hjälp av norskt och spansk teknologi byggs just nu en anläggning på El Hierro som kombinera vattenkraft med vindkraft och som skall kunna producera 80 procent av öns effektbehov på 48 GWh. För att täcka hela energibehov för de 11 000 invånarna på El Hierro kompletterar man med solenergi.

Läs hela