2019-11-08

Externa nyheter

Naturskyddsföreningen ser goda möjligheter för Sverige att ställa om till 100 % förnybart

Naturskyddsföreningens nya rapport ”Fossilfritt, förnybart, flexibelt – Framtidens hållbara energisystem” visar hur Sveriges energisystem kan ställas om till helt förnybart 2040. I rapporten ges en analys och sammanställning av vilka effektiviseringar, besparingar och teknikutveckling som behövs för att balansera elproduktion och elanvändning.

Läs artikeln från Energimarknaden

Läs rapporten från Naturskyddsföreningen