2018-01-18

Externa nyheter

Naturvårdsverket satsar på forskning för att utveckla arbetet med ekologisk kompensation

Naturvårdsverket finansierar sju forskningsprojekt som ska bidra med kunskap om hur ekologisk kompensation kan användas och utvecklas som verktyg i miljömålsarbetet.

Läs mer här