2019-03-18

Externa nyheter

Naturvårdsverket: Skarpa och snabba åtgärder krävs för att nå klimatmål

Ska Sverige klara klimatmålen krävs fler skarpa åtgärder snabbt. De som redan finns är långt ifrån tillräckliga, konstaterar Naturvårdsverket i en ny rapport. Transporter, industrins utsläpp och möjlighet att fånga in och lagra koldioxid pekas ut som nyckelområden.

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser, och efter det ha negativa utsläpp enligt klimatmålen. Målen går att nå men befintliga beslut och åtgärder räcker inte, de måste både skärpas och kompletteras, enligt Naturvårdsverket…

Artikel i DN.