2013-05-02

Externa nyheter

Naturvårdsverkets färdplan saknar verklighetsförankring

I en debattartikel kritiserar Naturskyddsföreningen, WWF och Greenpeace underlaget till den färdplan som Naturvårdsverket tagit fram för att beskriva hur regeringens mål om ett Sverige utan klimatutsläpp 2050 ska uppnås.

Läs hela