2016-02-22

Externa nyheter

Nätverket för vindbruk summerar året

Nätverket för vindbruk är en del av Energimyndighetens arbete med att främja utbyggnaden av vindkraft. Nätverket har en bred verksamhet med ett trettiotal aktiva projekt varje år. I årsrapporten för 2015 sammanställer vi nätverkets resultat och verksamhet.

Läs hela