2017-08-02

Externa nyheter

Nätverket Klimatsans: ”Klimatångest och fossilfritt leverne påverkar inte klimatet – mer koldioxid ger bättre skördar”

Svar på Lisa Gemmel: Det är dags för klimatångest och framtidstro, debattartikel på ledarsidan i TÅ 24 juli.
Framför allt får man inte glömma att världens energiproduktion till cirka 80 procent kommer från fossilförbränning…. En snabbavveckling av fossil energi som i så fall skall ersättas med så kallad förnybar energi är helt enkelt inte genomförbar.

Läs mer här