2011-10-24

Externa nyheter

NCC bygger Sveriges största vindkraftspark

NCC Construction Sverige ska bygga betongfundament och vägar till den planerade vindkraftsparken i Jädraås utanför Gävle. Byggstart är november och kraftverken ska tas i drift våren 2013. Ordervärdet för första etappen är 157 MSEK. NCC har även option på nästa etapp om 87 MSEK.

Läs hela