2011-05-02

Externa nyheter

NCC grundlägger för 23 vindkraftverk i Västerbotten

NCC Construction Sverige anlägger grundfundament och vägar för 23 vindkraftverk på berget Åmliden i Malå kommun, tio mil väster om Skellefteå. Vindkraftsparken beräknas förse upp till 25 000 hushåll per år med förnyelsebar energi. Uppdragsgivare är Nordisk Vindkraft och ordern är värd cirka 70 MSEK. 

Läs hela