2012-03-01

Externa nyheter

NCC grundlägger Nordens största vindkraftspark

NCC Construction har fått i uppdrag av BlaikenVind AB att bygga 30 fundament med tillhörande vägar i Blaiken i Sorsele kommun. Vindparken blir Nordens största på land. Arbetena startar i april och skall vara klara i oktober. Ordervärdet uppgår till 107 miljoner kronor.

Läs hela