2013-06-25

Externa nyheter

Nedisning av vindkraftverk ska mätas

Ett nytt forskningsprojekt ska utveckla instrument för att mäta de förhållanden där vindkraftverk riskerar att drabbas av nedisning. Idag saknas den typen av verktyg. Projektet har nyligen beviljats 4,5 miljoner kronor i forskningsstöd från Energimyndigheten.

Läs hela