2016-03-30

Externa nyheter

Nedisningsförluster uppskattas för planerade vindkraftparker

Till Beckford från DNV GL, presenterade en uppdaterad version av företagets empiriska nedisningskarta över Sverige och metoder för att uppskatta nedisningsförluster med hjälp av ytterligare data från nordiska vindkraftparker.

Läs hela