2019-11-22

Externa nyheter

Nej till ny ledning slår hårt mot elförsörjningen

Nu hotas elförsörjningen i södra Sverige efter att en ny planerad luftburen ledning har stoppats av Energimarknadsinspektion. Ledningen är tänkt att mata in stora mängder svensk vindkraft i systemen.

”Det är ju definitivt inte bra om vi måste säga nej till en stor mängd förnybar energi som behövs i systemet för att vi ska klara våra energipolitiska mål”, säger Per Eckemark, Svenska Kraftnät.

Läs artikeln från fPlus.