2011-05-18

Externa nyheter

Nekat EU-bidrag hotar betongtornfabriken

Hamnen i Piteå blir utan EU-bidrag. Tunga ledamöter i gruppen som delar ut EU-medel förordar flygplatsen i Luleå vilket äventyrar den planerade betongtornfabriken på
Haraholmen. Pengarna räcker inte till båda och inga Pitebor finns med i gruppen för att föra hamnens talan.

Läs hela