2011-06-12

Externa nyheter

Neodym till vindkraften finns i Sverige

Gruvavfall i LKAB:s slamdammar innehåller sällsynta jordartsmetaller i små mängder som det värdefulla neodymet. Det har man känt till i decennier men först nu kan de bli lönsamma att utvinna.

Läs mer