2012-12-18

Externa nyheter

Nexans har vunnit ett kontrakt värt 45 miljoner euro

Nexans, en världsledande expert inom kabelindustrin, har tilldelats ett kontrakt värt 45 miljoner euro av Statoil för leverans av statiska och dynamiska umbilicalkablar till tre snabba utbyggnadsprojekt på den norska kontinentalsockeln – Oseberg Delta-fältet (Nordsjön), Snøhvit-gasfältet (Barents hav) och Smørbukk Sør (Norskasjön).

Läs hela