2011-08-17

Externa nyheter

Niclas Malmberg: Världsfrånvänt att skylla krisen på klimatpolitiken

På Newsmill skriver Niclas Malmberg, författare till Lilla Klimatboken: En bidragande orsak till den ekonomiska krisen är snarare att investeringarna inte i huvudsak riktats mot förnyelsebara energikällor.

Läs hela