2015-09-04

Externa nyheter

Stoppa elcertifikatsystemet och skapa ny marknadsmodell

Mannen bakom elcertifikatsystemet, Nils Andersson, anser att systemet har gjort sitt. Han menar att det inte finns något behov av ny produktion förrän kärnkraften börjar stängas och därför bidrar elcertifikatsystemet bara till att göda överproduktionen och pressa ner elpriserna.

Läs hela