2017-06-13

Externa nyheter

Njutbar nedgång för priset på förnybar energi

Redan för femton år sedan förutsåg han att elproduktion från sol och vind en dag skulle börja konkurrera ut konventionella energislag. Nu är den dagen här. Ändå är Tomas Kåberger förvånad.

Läs mer här.