2013-01-22

Externa nyheter

Nollutsläpp kräver 13 000 nya vindkraftverk

En massiv utbyggnad av vindkraften och fördubblad försäljning av elbilar de närmaste tio åren. Det krävs om Norden ska bli klimatneutralt till 2050 enligt en ny rapport från Internationella energimyndigheten, IEA.

Läs hela