2020-03-04

Externa nyheter

Norden är svaret på överhettad datacentermarknad

Dublin, Frankfurt, London, Amsterdam och Paris har varit stora inom datacenteretableringen. Närheten till marknaden samt vissa regulatoriska fördelar har gjort att hyperscalers och internationella bolag valt dessa. Men nu börjar det bli annat ljud i skällan.

Enligt Digiplex har de Europeiska marknaderna flera utmaningar. Tillgången på mark för snabb utbyggnad är krympande därtill har datacenterkunder i allt högre utsträckning krav på 100 procent hållbar energi – något många områden har svårt att erbjuda. Datacenter-företaget menar att Norden har unika fördelar och pekar ut att globala marknadsledare som Google, Facebook och Microsoft insett det genom sina etableringar.

Läs artikeln från Telekomidag.