2018-11-21

Externa nyheter

Norden förebild för EU trots flaskhalsar

EU:s elmarknad måste i större grad ta praktisk lärdom av nordiskt TSO-samarbete, enligt en ny rapport från Institutet för Näringslivsforskning. Medlemsländerna måste själva upptäcka nyttan med gränslös transmission. – När det är sagt så finns det både flaskhalsar och beteenden i Norden som EU inte bör ta efter, säger elmarknadsforskaren Thomas Tangerås.

Centrala begrepp i utvecklingen av en gränslös elhandel är frivillighet och jämnt fördelade vinster, tycker Thomas Tangerås, programchef för forskningsprogrammet Elmarknadens ekonomi vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN). Tillsammans med professor i nationalekonomi Lars Persson, också han på IFN, har Tangerås skrivit rapporten Transmission Network Investment across National Borders: The Liberalized Nordic Electricity Market. På kontinenten har det emellertid visat sig vara svårt att få till stånd ett fungerande elmarknadssamarbete, och ännu svårare att bygga upp en nödvändig infrastruktur mellan länderna.

Läs inlägget på Second Opinion.