2015-09-15

Externa nyheter

Nordex uppgraderar N131 modellen

Nordex ska ha presenterat en uppgraderad version av deras N131 turbin, ett lågt vindkraftverk med en kapacitetsökning från tre megawatt till 3,3 megawatt. Den nya turbinen ska rikta sig först och främst till den tyska marknaden med platser med låga vindlägen, med två navhöjder tillgängliga på 134 meter och 164 meter.

Läs hela