2013-06-06

Externa nyheter

Nordex vinner order på 24 vindkraftverk

I Nordex verksamhet börjar den nya ”Delta”-generationen vindkraftverk få upp fart: vindkraftverkstillverkaren har nu skrivit kontrakt för leverans av 24 N117/3000 vindkraftverk till ”Maevaara”-projektet i norra Sverige. Kontraktet inkluderar åtminstone ett 15 års fullserviceavtal. Kunden är O2, den ledande nordiska vindkraftprojektören. Det är Nordex första storskaliga projekt för N117/3000-turbinen vilken lanserades så sent som i februari 2013. Google kommer att köpa all energi parken producerar under 10 år för att försörja sitt datacenter i Finland med grön el. Allianz kommer genom ett lån finansiera byggnationen av vindkraftparken under 2013 och 2014 och ta över ägarskapet när den är driftsatt.

Läs hela