2017-02-16

Externa nyheter

Nordisk export – Europas lösning?

Kraven på minskade utsläpp av koldioxid innebär en stor utmaning för Europa. Andelen förnybar energi måste upp på bekostnad av fossila bränslen. Här i norr sitter Sverige och Norge med outnyttjad potential från vattenkraft. Hur tänker vi kring att producera och exportera mer för att hjälpa länder på kontinenten att nå miljömålen?

Läs mer här.