2019-06-10

Externa nyheter

Nordisk sol- och vindkraft klarar sig utan stöd

Förnybar elproduktion börjar klara sig utan subventioner i Norden. Det gäller flera svenska vindkraftsprojekt och en ny stor solcellspark i Danmark.

Utbyggnaden av vindkraft går med en faslig fart. Investeringsbesluten har stått som spön i backen – trots att projekten inte längre kan räkna med subventioner när parkerna börjar leverera el.

Det är framför allt den minskade kostnaden för vindkraft som Mattias Wondollek, marknadsansvarig på branschorganisationen Svensk Vindenergi, ser som orsaken till att vindkraften nu kan stå på egna ben.

– Vi har haft en fantastisk kostnadsreducering för vindkraft. Vi kan bygga högre torn så att de når bättre och jämnare vindar, och även turbinbladen blir allt större. De två sakerna tillsammans höjer kapaciteten och ger en lägre kostnad utslaget per kilowattimme, säger han till Ny Teknik.

Läs hela artikeln på NyTeknik.se.