2015-09-07

Externa nyheter

Nordisk Vindkraft och tyska Stadtwerke München inviger 48 vindkraftverk

Det är den största vindkraftpark som Nordisk Vindkraft byggt i Sverige med sina 48 verk och en total effekt på 144 MW. Anläggningen som ligger 15 kilometer väster om Örnsköldsvik kommer att förse cirka 160 000 hushåll i München med grön el.

Läs hela