2018-05-23

Externa nyheter

Nordiska företag kräver att EU skärper sina klimatmål

I ett öppet brev till EU:s samtliga energiministrar konstaterar företagen att EU måste höja ambitionen på energi- och klimatområdet, inte minst i ljuset av Parisavtalet.

Om EU kan uppdatera sina åtaganden blir det lättare att uppmana andra stora utsläppare att göra detsamma, resonerar man.

”Vi behöver få regeringar, politiker och beslutsfattare att förstå att företag står bakom högre ambitioner inom förnybar energi och energieffektivisering”, skriver Pernilla Halldin vid H&M-gruppens hållbarhetsavdelning.

Läs mer här