2017-01-27

Externa nyheter

Nordiska innovationer kan bromsa den globala uppvärmningen

De nordiska länderna har tillsammans tagit fram femton klimatlösningar som kan bromsa klimatkrisen globalt. Det räcker inte att världens länder håller fast vid nuvarande klimatmål, om man vill hålla den globala uppvärmningen under 2°C – det behövs mer än så.

Bland de femton klimatlösningarna som presenterades finns modeller för hur man kan minska industriutsläpp, samt ett flertal miljövänliga lösningar för transport och jordbruk. Det handlar om kombinerad värme- och elproduktion, utveckling av biobränslen, utökad vindkraft, energieffektivare byggnader, bergvärme, elektriska bilar, för att nämna några.

Läs mer här