2016-11-23

Externa nyheter

Nordiska klimatlösningar kan hjälpa andra länder att minska utsläppen

Genom att använda femton beprövade nordiska klimatlösningar kan världens länder minska CO2-utsläppen med fyra miljarder ton fram till 2030. Det motsvarar EU-ländernas sammanlagda utsläpp i dag. Det visar resultatet från studien Nordic Green to Scale som presenterades vid FN:s klimatkonferens (COP22) i Marrakech den 16 november.

Studien visar att utsläppsminskningar kan nås inom alla viktiga sektorer: energi, industri, transport, byggnader och hushåll samt jord- och skogsbruk. Det skulle inte heller vara särskilt dyrt – det skulle kosta lika mycket som det i dag kostar att subventionera den fossila energiproduktionen under nio dagar.

Utöver de direkta utsläppsminskningarna skulle de nordiska klimatlösningarna även skapa betydande positiva bieffekter, menar Nordiska ministerrådet. Dessa innefattar bland annat bättre luft- och vattenkvalitet, högre energisäkerhet och fler lokala jobb.

Läs mer här