2017-06-02

Externa nyheter

Nordiska modellen lanseras globalt av fem nordiska statsministrar

Den nordiska modellen för världens utmaningar ska nu lanseras globalt sedan de fem nordiska ländernas statsministrar kommit överens om att agera pådrivande i Agenda 2030-arbetet. I ett gemensamt initiativ satsar de 74 miljoner danska kronor på att internationellt sprida nordisk kunskap om grön omställning, jämställdhet och hållbara mat- och välfärdslösningar.

Läs mer här