2013-10-21

Externa nyheter

Nordiskt energisamarbete

Inom ramen för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 arrangerades ministerrådsmöte, MR-NER i Stockholm. Daniel Johansson, statssekreterare hos It- och energiminister Anna-Karin Hatt, var värd för energimötet den 18 oktober, där handlingsprogrammet för det nordiska energipolitiska samarbetet 2014-2017 diskuterades. Programmet anger riktningen för det nordiska samarbete under de närmaste åren. Målet är att bidra till en stabil och säker energiförsörjning, hållbar tillväxt och välfärd för ländernas medborgare.

Läs hela