2020-11-18

Externa nyheter

Nordiskt strategiarbete har fokus på vindkraften och dess integration i kraftsystemet

De fyra nordiska TSO:erna har initierat en översyn av den gemensamma strategin för att möta utbyggnaden av vindkraften och dess integration i kraftsystemet. Tidshorisonten för strategin tar sikte på de kommande tio åren, fram till 2030.

Den pågående energiomställningen förändrar förutsättningarna för elförsörjningen och elsystemet. Det är en utveckling som de nordiska TSO:erna välkomnar. Därför agerar de nu som möjliggörare för en omställning till ett mer miljövänligt energisystem.

Den ökade betydelsen av elektricitet har uppmärksammats av den Europeiska kommissionen som en central faktor för att uppnå Europeiska unionens klimatmål. Mer förnyelsebar elektricitet behövs, vilket vindkraften kan bidra med, både land- och havsbaserad. Energiomställningen innebär samtidigt utmaningar för elsystemet och därför har samtliga nordiska TSO:er ställt sig bakom en gemensam målsättning om att effektivt integrera vindkraften i kraftsystemet. Detta är också en förutsättning för att minska utsläppen av växthusgaser i världen.

Läs pressmeddelandet från Svenska kraftnät.