2016-09-09

Externa nyheter

Norge inleder en ny energi-era med Fosen Vind

Längs norska kusten utanför Trondheim har Statkraft börjat uppföra sex vindkraftsparker som ska tas i drift 2018–20. Med 1001 MW kommer de då att utgöra Europas största markbaserade vindkraftsanläggning. Årsproduktionen bedöms till 3.4 TWh.

Läs mer