2020-06-01

Externa nyheter

Norge lyfter havsbaserad vindkraft

Den norska regeringen har öronmärkt 25 miljoner NOK (cirka 1,3 milj EUR) för ett projekt inom havsindustrin och inrättandet av ett forskningscenter för förnybar energi.

Läs artikeln från OffshoreWind.biz