2020-09-17

Externa nyheter

Norge satsar på export av havsbaserad vindkraft

Norge är bland de tio bästa elexportnationerna i Europa. Landet är främst beroende av vattenkraft men för att ytterligare stödja sin elexport ser Norge till att diversifiera till havsbaserad vindkraft. Baserat på erfarenheterna och styrkorna från offshore olje- och gasindustrin står offshore-vindsegmentet som en perfekt synergi som ska utvecklas och den kraft som genereras kan förbättra landets elexportkapacitet, säger Globaldata, ett ledande data- och analysföretag.

Läs artikeln på Vindkraftsnyheter.se.