2011-06-14

Externa nyheter

Norge tror på kraftverk i skift

För att kunna använda mer sol- och vindkraft bör den samköras med vattenkraften. Norge har hälften av den europeiska magasinskapaciteten. Energi kan lagras genom att vatten pumpas upp igen i magasinen under natten. Norge kan bli ett batteri för Europa.

Läs hela