2018-08-15

Externa nyheter

Norges största vindenergipark tar form

Efter 600 tunglyftan och samma antal specialtransporter installerades den sista vindturbinen i Roan vindkraftpark idag. Med sina 71 turbiner och 256 MW i kraft blir vindparken Norges största när den är klar före jul. 

Roan vindkraftpark är den första av de sex vindkraftparkerna för Fosen Wind som ska slutföras. Arbetet på tillfartsvägarna ägde rum i april 2016, och i maj tidigare i år byggdes den första vindturbinen. Efter tre månader är alla turbiner och de flesta andra mekaniska komponenter på plats.

Läs mer här.