2020-02-27

Externa nyheter

Norrbotten och Västernorrland i stort behov av vindkraftstekniker för att nå mål om energiomställning

Antalet vindkraftparker i Sverige ökar i syfte att ställa om till förnybar energiförsörjning. I synnerhet gäller detta Norrbotten och Västernorrland där vindkraften byggs ut kraftigt. Till det behövs fler vindkrafttekniker, ett yrke det idag råder stor brist på.

Till hösten 2020 bedriver utbildningsföretaget Lernia yrkesutbildning i just vindkraftsteknik i Piteå och Sundsvall för att rusta Sverige med rätt kompetens där behovet är som störst.

För att nå uppställda mål för Sveriges energiomställning byggs vindkraften i Sverige ut och gamla parker ersättas av färre och mer effektiva vindkraftverk. Fler vindkraftverk och effektivare teknik innebär nya behov av ny kompetens och arbetskraft som kan projektera, installera, driva och underhålla Sveriges vindkraftverk.

Läs hela artikeln hos Nordiska Projekt.