2014-11-05

Externa nyheter

Norska planen för att lagra energi

Förbrukade elbilsbatterier kan bli framtiden för energilagring. Det spår norrmannen Hallstein Havåg som lagt fram en rapport som pekar på att batterierna kan eliminera behover av kraftgeneratorer i back up-systemen och skynda på övergången till mer förnybar energi.

Läs hela