2017-11-29

Externa nyheter

Northvolt är beroende av framtidens energipolitik

Långsiktighet och ett tydligt ledarskap för omställning till ett fossilfritt samhälle skapar förutsättningar för framtidens lösningar att växa fram. Att ställa om till ett fossilfritt samhälle är en utmaning, men på intet sätt en uppoffring.

Läs mer här