2020-01-08

Externa nyheter

Novus: En majoritet anser att politikerna inte agerar som om klimatförändringen är akut

Det råder stor skillnad mellan väljarnas syn på klimatförändringen som en akut fråga, och följdfrågan huruvida man tycker att politikerna agerar som att det är en akut fråga.

Hela 62% av de tillfrågade anser att politikerna inte agerar som att klimatförändringen är akut.

Ta del av undersökningen från Novus.