2015-08-07

Externa nyheter

NSN Link förbinder de nordiska och brittiska energimarknaderna

Kraftledningen på Nordsjöns botten ger Norge och Storbritannien möjlighet att utbyta upp till 1 400 MW grön energi från och med 2021. Statnett SF och National Grid har tilldelat Nexans ett kontrakt värt cirka 340 miljoner euro för att leverera havskraftkabeln på den norska sidan .

Läs hela